HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_May thân áo P1

May thân trước, chũi dựng, túi lót, thân sau, may túi, giải dựng, lộn nẹp, may sườn, vai, lai.
1. May thân trước
thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
– May chiết ngực: May theo dấu thiết kế, đầu chiết phải thon vút (không tù đầu)
– May ráp đề cúp: Ủi rẽ chiết ngực, để 2 mép miệng túi bằng nhau may to 1cm.
– Ủi thân trước: ủi rẽ chiết ngực, rẽ đề cúp (đầu chiết ngực ủi rẽ ống).
– Ủi thu đầu chiết ngực, ủi bai họng cổ thân trước.
Yêu cầu kỹ thuật: đường may êm phẳng, đầu chiết thon, nhọn, miệng túi êm phẳng.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-than-truoc
2. May chũi dựng
– May chiết dựng: may can kê ráp (đệm phía ngoài). Sau khi may xong cắt hết phần thừa xung quanh vải đệm.
– May chũi dựng: Dựng đặt dưới (đệm dựng phía ngoài), đáp dựng đặt cách vai con 2cm, vòng nách 1cm, đường bẻ ve 1,5cm. May từ giữa về hai phía: chũi xong phía trước rồi sang phía sau. Các đường chũi cách nhau 1cm, vừa may chũi vừa uốn mo.
Yêu cầu kỹ thuật: dựng trong đều, không vệnh vặn, không luống củ, các đường may cách đều đúng quy định.
Chú ý: nêm ngâm dựng để tránh co.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-chui-dung

cty-tkkt-toan-tran

 

3. May túi lót:
– May chiết lót: Gấp theo đường trục chiết, may theo dấu phấn thiết kế đầu chiết phải thon vút
– May túi lót (túi bên trái)
– May thân túi vào lót thân trước, may theo dấu thiết kế miệng túi, may xong bấm nhả hai đầu và cạo lật thân túi vào mặt trái lót. May diễu miệng túi 0,5cm.
– May xoả cạnh thân túi: sắp các cạnh thân túi bằng nhau, may xoả xung quanh cạnh túi 1cm (trừ phần miệng túi)
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-chiet-lot-tui-lot
– May ráp nẹp áo
– Sắp bằng dấu phía trên, may ráp nẹp 1cm.
– Bên có túi lót chú ý may dính miệng túi, sau đó chặn 2 đầu túi 3 lần chỉ trùng khít.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-rap-nep-ao
– Yêu cầu kỹ thuật: túi may xong phải đúng dấu thiết kế, êm phẳng, đường may không cầm bai, chiết không vặn.
4. May thân sau: lớp ngoài và lớp lót: Căn cứ vào dấu thiết kế từ sống sau từ chân cổ tới lai và ngược lại (cả lớp ngoài và lớp lót). Ủi rẽ sống lưng.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-than-sau1may-ao-veston-nam-lot-lung-may-than-sau2
– Yêu cầu kỹ thuật: Đường may đều, êm phẳng, không cầm bai.
5.  May túi (hai viền):
Xem tài liệu bài “Hướng dẫn may túi hai viền”.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838