Thẻ: "may quan"

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG-MAY TAY VÀ TRA TAY

1. May tay lớp ngoài – May đường bụng tay: may can rẽ 1cm. Ủi gấp lai tay theo dấu mồi và vắt nhân tự. – May đường sống tay: may can to 1cm xong lược đoạn xẻ giả của tay. Ủi rẽ sống tay, lộn lại ủi lé về phía mang tay con 0,1cm, […]

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY CỔ

1. Cắt dựng và may chũi cổ trong – May can cổ trong và dựng cổ: cổ can rẽ, dựng can kê vào mép rẽ cổ cổ trong. May chũi cổ: chân cổ chũi dọc cách nhau 0,5cm, phần bẻ lật chũi chữ V các đỉnh cách nhau 3cm. Viền bọc chân cổ sát dựng. […]

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY THÂN ÁO P2

6. Giải dựng – Ủi dựng vào thân áo: dùng đệm ủi chuyên dùng ủi phẳng dựng và thân áo (ủi tiêu đầu chiết và bai họng cổ thân trước). – Lược giải dựng: chun dựng đoạn ngang eo, vuốt thẳng. Sắp dựng và thân áo cân đối (đáp dựng quay ra ngoài). Lược giải […]

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_May thân áo P1

May thân trước, chũi dựng, túi lót, thân sau, may túi, giải dựng, lộn nẹp, may sườn, vai, lai. 1. May thân trước – May chiết ngực: May theo dấu thiết kế, đầu chiết phải thon vút (không tù đầu) – May ráp đề cúp: Ủi rẽ chiết ngực, để 2 mép miệng túi bằng […]

QUY TRÌNH MAY QUẦN TÂY NỮ.

Chuẩn bị các chi tiết. Thân trước x 2 Thân sau x 2 Lót túi x 2 Đáp túi x 2 Nẹp túi x 2 Túi sau x 2 Baget đôi x 1 Baget đơn x1 Lưng x 4. B1: Sang dấu pince + may pince thân sau. Sang dấu pince sau theo đúng vị […]

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VEST NAM-May túi dưới.

– Vuốt miệng túi khép kín vào nhau. Ủi một lớp keo hột ngay miệng túi ở bề trái áo. Keo dài hơn miệng túi 4cm, ngang 3cm. – Dùng mẫu thành phẩm nắp túi đặt vào miệng túi, cân đối hai bên miệng chiết, vẽ lại miệng túi. – Đặt lót túi bên trái […]

HƯỚNG DẪN MAY TAY VÀ TRA TAY ÁO VEST

May tay và tra tay áo vest. 1. May tay áo chính. a) May bụng tay. – Ủi lai đoạn giữa bụng tay mang lớn để khi may xong bụng tay không bị căng. Khi may để bụng tay nhơ ở dưới, bụng tay mang lớn dể trên, hai mặt phải úp vào nhau và […]

HƯỚNG DẪN MAY LƯNG QUẦN KIỂU 2.(LƯNG MỸ)

Chuẩn bị các chi tiết. Lưng phải x 2 Lưng trái x 2 Keo Lưng trái + lưng phải x 2 Vải đầu lưng. Thân quần. B1: ép keo lưng ngoài. B2: May lộn đầu lưng. Đặt miếng vải may lộn đầu lưng nằm dưới, lưng trái (lưng có đầu quai dê) nằm trên, mặt […]

HƯỚNG DẪN TRA LƯNG QUẦN TÂY KIỂU 1.

Chuẩn bị các chi tiết. Lưng phải x 2 Lưng trái x 2 Keo Lưng trái + lưng phải x 2 Thân quần. B1: Ép keo lưng ngoài. Ép kep trên mặt trái của lưng ngoài. Lưu ý: Phải cắt keo lưng ở hai bên cùng một lúc để tránh trường hợp bị đối chiều. […]

HƯỚNG DẪN MAY BÂU CHÂ LE, BÂU CA RÊ, BÂU CÁNH ÉN.

Chuẩn bị các chi tiết. Thân trước x2 Thân sau x1 Lá bâu x2 Keo lá bâu x2 Nếu nẹp đinh áo liền với thân trước. Nếu nẹp áo cắt rời. B1: Ép keo + Sang dấu bâu áo + vắt sổ. Ép keo lên mặt trái của bâu áo ngoài ( sử dụng keo […]

Call Now Button096.145.3838