QUY TRÌNH MAY QUẦN TÂY NỮ.

Chuẩn bị các chi tiết.
 • Thân trước x 2
 • Thân sau x 2
 • Lót túi x 2
 • Đáp túi x 2
 • Nẹp túi x 2
 • Túi sau x 2
 • Baget đôi x 1
 • Baget đơn x1
 • Lưng x 4.

  may-quan-tay-nucty-tkkt-toan-tran

B1: Sang dấu pince + may pince thân sau.
Sang dấu pince sau theo đúng vị trí thiết kế (bằng nhau và đối xứng).
Gấp pince lại theo vị trí thiết kế, may pince từ cạnh lưng xuống và đến cuối pince phải để đoạn chỉ dư ra để gút lại.
B2: Sang dấu túi + May túi sau ( túi đắp).
Vị trí túi sau: từ cạnh lưng thành phẩm đo xuống 5.5 – 6.5cm. Túi nằm giữa pince sau.
Sang dấu vị trí túi sao cgo hai bên bằng nhau và đối xứng.
May túi sau:
 • Ủi gấp miệng túi sau + diễu miệng túi sau 2mm, diễu đường thứ hai cách đường thứ nhất 6mm.
 • Ủi túi theo rập thành phẩm.
 • Tra túi vào thân sau theo vị trí đã lấy dấu, diễu túi sau 2mm, diễu đường thứ hai cách đường thứ nhất 6mm.
Lưu ý: Các đường diễu phải đều và song song với nhau.
B3: May hoàn chỉnh túi hàm ếch.
( Xem lại bài hướng dẫn may túi hàm ếch).
B4: Ráp sườn ngoài + Ủi rẻ sườn ngoài + May hoàn chỉnh lót túi.
Ráp đường ngoài theo đường may thiết kế (đặt thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên).
Ủi rẽ sườn ngoài.
May hoàn chỉnh lót túi.
May căng túi.
B5: May hoàn chỉnh baget.
( Xem lại bài hướng dẫn may dây kéo quần).
B6: Ráp giàng quần + Ủi rẽ giàng quần.
B7: May lộn dây passant + diễu dây passant ( nếu có).
B8: May lưng + tra lưng.
( Xem lại bài hướng dẫn may lưng quần tây).
B9: May đáy sau + May cuốn đầu lưng sau.
May đáy sau: Đặt cạnh đường may bằng nhau, may đáy sau theo đường may đã thiết kế và may hai đường vhir trùng nhau.
May cuốn đầu lưng sau: Sau khi may đáy sau, gấp đầu lưng sau vào và may 5mm.
B10: Ủi rẽ đáy sau + Vắt đầu lưng đáy sau.
B11: Ủi lai và may lai quần.
B12: Lấy dấu + làm khuy, đính nút, móc.
B13: Cắt chỉ, kiểm tra,ủi hoàn chỉnh sản phẩm.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838