QUY TRÌNH MAY QUẦN JEAN

Bước 1: Đóng túi đồng hồ
may-quan-jean-tui-dong-ho
Bước 2: May lót túi trước
may-quan-jean-lot tui
Bước 3: Diễu lót túi trước
may-quan-jean-dieu-lot-tui
Bước 4: May lộn và diễu miệng túi trước
may-quan-jean-dieu-mieng-tui-truoc
Bước 5: May dây kéo + bagette vào thân trước

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-quan-jean-day-keo-bagette
Bước 6: Chốt bagette đôi
may-quan-jean-chot-bagette-doi
Bước 7: Diễu bagette chữ J
may-quan-jean-dieu-bagette-chu-j
Bước 8: Diễu đáy trước
Bước 9: Đóng bọ túi
Bước 10: Đóng bọ bagette
may-quan-jean-dong-bo-bagette
Bước 11: Ráp decoup thân sau
Bước 12: Diễu decoup thân sau
Bước 13: May miệng túi thân sau + Đóng túi sau hoàn chỉnh
may-quan-jean-tui-sau
Bước 14: Ráp đáy sau
may-quan-jean-rap-day sau
Bước 15: Diễu đáy sau
may-quan-jean-dieu-day-sau
Bước 16: Ráp giàng
may-quan-jean-rap-suon
Bước 17: Diễu sườn
may-quan-jean-dieu-suon
Bước 18: May dây passant
may-quan-jean-day-passant
Bước 19: Ráp nối lưng ngoài
may-quan-jean-rap-noi-lung-ngoai
cty-tkkt-toan-tranBước 20: Ráp nối lưng trong + May nhãn
may-quan-jean-rap-noi-lung-trong
Bước 21:  Phối Lưng + Chặn đầu lưng
may-quan-jean-chan-dau-lung
Bước 22: Lộn quần + May lai
may-quan-jean-lai
Bước 23: Đóng bọ passant
may-quan-jean-day-passant
bước 24: Thùa khuy, nút
may-quan-jean-thua-khuy-nut
 thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838