MAY MẪU MỘT SẢN PHẨM CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ ?

Sản phẩm của phòng may mẫu là bộ mặt của cả đơn hàng, do đó nhân viên may mẫu phải hết sức cẩn thận và phải đảm bảo đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

Khi may xong  phải kiểm tra lại thông số kỹ thuật, cách sử dụng nguyên phụ liệu có đúng không. Sau đó đưa cho bộ phận thiết kế và người phụ trách kiểm tra lại rồi chuyển cho khách hàng duyệt mẫu.

bang-mau-the-bai

Ghi lại quy trình may và các điểm kỹ thuật cần lưu ý khi may một sản phẩm để làm tài liệu kỹ thuật cho bộ phận lập tài liệu kỹ thuật theo sản xuất. Ký tên chịu trách nhiệm về bộ mẫu đã may.

 

Call Now Button096.145.3838