HƯỚNG DẪN TRA TAY ÁO VEST

Chuẩn bị các chi tiết.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

  • Mang tay lớn x 2
  • mang tay nhỏ x2
  • Đệm vai
  • Vải bọc đệm vai
  • Vải may đầu tay
  • Thâ áo dđược tra cổ, ráp sườn và ủi rẽ sườn.
  • Vẽ lại các đường thành phẩm trên tay cho chính xác
  • Sang dấu điểm giữa đầu vai, đường sườn.
may-ao-vest-cac-chi-tiet-tay-ao-vest
B1: Ráp bụng tay +  ủi rẽ.
Đặt hai mặt phải của mang tay lớn và mang tay nhỏ úp lại với nhau, xếp cho hai mép vải bên bụng tay bằng nhau và tiếng hành may ráp bụng tay.
Ủi rẽ mép vải sang hai bên.
may-ao-vest-rap-bung-tay-ui-re
B2: May góc lai tay mang tay
Ủi gấp lai tay theo đường thành phẩm.
Vẽ 1 đường chéo qua góc đường thành phẩm lai mang tay lớn sao cho chiều dài hai đoạn đường chéo nay bằng nhau
Gấp hai cạnh đường chéo (1) và (2) trùng nhau, hai mặt phải úp vào nhau và tiến hành may lộn góc lai mang tay lớ. Lại mũi hai đầu đường may.
Gấp lai tay bên mang tay nhỏ theo đường thành phẩm về mặt phải và may lộn đầu lai mang tay nhỏ. Đường may cách đường thành phẩm sống tay (1-1.5cm). Lại mũi hai đầu đường may.
Lộn góc lai tay mang tay lớn và đầu lai mang tay nhỏ và bắt đầu vắt lai tay.
may-ao-vest-may-goc-lai-tay-mang-tay
cty-tkkt-toan-tranB3: Ráp đường sống tay.
Xếp mép vải hai bên sống tay bằng nhau, hai mặt phải úp vào nhau. Tiến hành ráp đường sống tay theo đường thành phẩm bắt đầu từ đầu sống tay đến đầu đường xẻ cửa tay, lại mũi chỉ ở hai đầu đường may.
Ủi rẽ sống tay, đến gần vị trí đường xẻ thì ủi hơi lài mép vải ( nếu áo hai lớp thì bấm góc bên mang tay nhỏ và ủi rẽ số ng tay).
may-ao-vest-rap-duong-song-tay
B4: Lược cầm vòng nách tay + lược rút nhún đầu tay.
Lược cầm xung quanh nách tay cách đường thành phẩm nách tay 0.5cm sao cho vòng nách tay không bị giãn trong qua trình tra tay ( đường may lược cách đường ráp bụng tay 1cm về hai bên).
Kiểm tra độ dư trên vòng nách tay áo và thân áo ( vòng nách trên tay lớn hơn vòng nách trên thân từ (4-5cm) thì tra tay vô đẹp).
Lược cầm đầu tay (đường lược chỉ được nằm trong phạm vi đầu tay, không được lấn sang đường ráp sóng tay và bụng tay) đường lược cách đường thành phẩm khoảng 3mm.
Tiến hành rút dún phần dư trên tay áo lại sao cho vòng nách trên thân bằng vòng cách trên tay, phần rút dún được dàn đều lên đầu tay.
B5: Lược tay vô thân áo.
Sử dụng mũi may đột bằng tay để lược vòng nách trên tay lên vòng nách trên thân. Đường lược theo đúng đường thành phẩm của vòng nách trên tay và trên thân.
Khi lược mang tay lớn lược về thân sau, các dấu trên đầu vai, đường sườn trên thân và tay phải trùng nhau. Tay áo phải đứng,phồng ở đầu vai nhưng không được xếp plis, hai tay áo phải đối xứng nhau.
B6: Tra tay vô thân áo.
Kiểm tra độ đối xứng, độ phồng của tay một lầm nữa cho đảm bảo và tiến hành tra tay áo vô thân bằng đường may máy. Đường may theo đúng đường thành phẩm.
Gỡ đường chỉ lược tay vô thân.
Sử dụng gối ủi để ủi vòng nách tay cho phẳng, tạo độ phồng cần thiết cho đầu tay.
B7: Gắn đệm vòng nách tay + gắn đệm vai lên đầu vai.
Cắt một miếng vải canh xéo 45 độ bằng vải chính có bề rộng khoảng(3 – 4cm)( nếu vải không dày thì gấp đôi lại, bề rộng sau khi gấp khoảng 2 – 2.5cm), Chiều dài tính từ đường sống tay đến decoup thân trước.
Đặt miếng vải đệm đầu vai nằm dưới, vòng nách nằm trên (phần tay úp xuống), xếp cho mép vải trên tay và trên miếng vải đệm bằng nhau và may miếng đệm đầu vai theo đường tra tay 1mm về bên mép vải (không được may đè lên đường tra tay).
Gấp đôi miếng vải bọ đệm vai, cho đệm vai vào giữa và lược bọc vải lên đệm vai, khi lược phải kéo căng một lớp vải để đệm vai hơi cong về một bên. Vắt sổ xung quanh đệm vai.
Đặt đệm vai nằm dước, úp mặt cong xuống vòng nách ( phần đầu vai trên thân úp xuống), canh cho đệm vai nằm giữa đầu tay, mép vải trên đệm vai bằng với mép vải tra tay. Gắn đệmvai lên đầu vai theo đường may viền đầu tay.
Đầu bên kia đệm vai khâu gắn vào mép vải trên vai con thân áo.
Ủi hoàn chỉnh tay áo.
may-ao-vest-dem-vai

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838