HƯỚNG DẪN MAY TÚI HÀM ẾCH.

Chuẩn bị các chi tiết.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

  • Thân trước x 2
  • Đáp túi x 2
  • Nẹp túi x 2
  • Lót túi x 2
  • Sang dấu lại hình dáng miệng túi theo hình thiết kế trên đáp túi, nẹp túi.
  • Vắt sổ cạnh dưới đáp túi, nẹp túi.
( Miệng túi chừa đường may 0.5cm).
B1: May nẹp túi vào lót túi trước, May đáp túi vào lót túi sau.
Úp mặt trái của đáp túi lên mặt phải của lót túi sau sao cho trùng với mép lưng và cạnh bên sườn túi.May đáp túi lên lót túi (may sát cạnh trong của đường vắt sổ).
Úp mặt trái của nẹp túi lên mặt trái của lót túi trước sao cho trùng với mép lưng và cạnh bên sườn túi. May nẹp túi lên lót túi.
Túi bên kia đặt và may đối chiều lại.
may-tui-ham-ech-may-nep-tui-vào-lot-tui-truoc-may-dap-tui-vao-lot-tui-sau
B2: May định hình miệng túi.
Đặt thân trước quần xuống dưới mặt bàn (mặt phải ngửa lên), đặt lót túi đã may đáp và nẹp lên trên sao cho mặt có may đáp úp xuống dưới, miệng túi trên thân quần và trên nẹp trùng nhau, mép vải bên sườn và trên lưng của thân quần và lót túi trùng nhau.
Cắm kim từ góc miệng túi dưới may theo đường cong miệng túi đến lưng quần. Đường may cách mép vải 0.5cm.
may-tui-ham-ech-may-dinh-hinh-mieng-tui
Túi bên kia may đối lại.
B3: Mí nẹp + Diễu miệng túi.
Gọt sơ mép varitheo đường cong miệng túi cách đường may định hình từ 0.4 -0.5cm.
Kéo lót túi và thân quần sang hai bên, mép vải về bên lót túi và may diễu 1mm lên nẹp.
may-tui-ham-ech-mi-nep
Lật lót túi vào bên trong thân quần (mép vải bên thân loe vào bên trong 1mm), vuốt cho miệng túi êm phẳng. Diễu ngoài miệng túi, đường may cách mép gấp miệng túi 0.6 – 0.7cm.
may-tui-ham-ech-dieu-mieng-tui
Túi bên kia may tương tự.
cty-tkkt-toan-tranB4: May chặn miệng túi.
Gấp đôi lót túi theo chiều dọc, theo đường giữa lót túi sao cho cạnh ngoài lót túi trùng với đường sườn thân trước, cạnh trên trùng với lưng quần.
Vuốt cho miệng túi nằm êm, cắm kim từ đầu lưng quần thân trước may xuống 2 -3cm theo đường diễu miệng túi, chặn ngang miệng túi đến cách mép vải 1mm, cắm kim và may ngược lại đầu lưng.
may-tui-ham-ech-may-chan-mieng-tui
B5: May hoàn chỉnh Lót túi.
Lật thân quần sang mặt trái, vuốt cho lót túi nằm êm. Cắm túi từ góc dưỡi đáy túi, may đáy túi 0.5cm từ góc đáy túi bên nay sang đến góc túi bên kia. Sau đó vắt sổ lót túi. ( Đáy túi có thể may lộn cách mép vải 0.5cm, sau đó gọt sơ mép vải và diễu đáy túi)
may-tui-ham-ech-may-hoan-chinh-lot-tui
B6: May chặn lót túi vào sườn thân trước.
Vuốt cho miệng túi và lót túi nằm êm. Phẳng ta tiếng hành may chặn miệng túi dưới theo đường sườn thân trước.
Có thể chặn miệng túi bằng cách đính bọ ở hai đầu miệng túi.
may-tui-ham-ech-may-chan-lot-tui-vao-suon-than
***Yêu cầu sau khi may.
Túi hàm ếch sau khi may xong phải êm phẳng, đường diễu miệng túi phải đều, không vặn.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838