HƯỚNG DẪN MAY TÚI DỌC KIỂU 1.

Chuẩn bị các chi tiết.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

  • Thân trước x 2
  • Thân sau x2
  • Đáp túi sau x 2
  • Đáp túi trước x 2
  • Lót túi x 2
  • Lấy dấu vị trí miệng túi trên thân, lên lót túi trước.
B1: May đáp túi vô lót túi.
– Đáp túi sau: Đặt đáp túi sau lên vị trí của đáp trên lót túi, hai mặt trái úp vào nhau (đáp túi nằm trên). Cạnh bên sườn của đáp túi cách cạnh bên sườn của lót túi 1cm về phía trong để may cuốn vô sườn. May cạnh trong của đáp túi( may sát cạnh trong của đường vắt sổ) đến cách cạnh sườn đáp túi (2.5 – 3cm) thì dừng và lại mũi chỉ.
– Đáp túi trước: Phương pháp đặt và may đáp túi trước tương tự như may đáp túi sau, nhưng mép vải bên sườn của đáp túi và lót túi bằng nhau, đường may đáp túi đến sát cạnh sườn.
may-tui-doc-may-dap-tui-len-lot-tui
Túi bên kia may tương tự.
B2: May lộn lót túi.
Gấp đôi lót túi theo chiều dọc sao cho đúng đường giữa lót túi, hai mặt có may đáp túi quay ra ngoài, sắp cho cân đối giữa lót túi trước và lót túi sau, mép vải lót túi sau dư ra 1cm để cuốn vô sườn.
May lộn lót túi, đường may cách mép vải 0.5cm, may đến điểm cách cạnh bên sườn (2.5 – 3cm) thì dừng lại và lại mũi chỉ.
Gọt sơ mép vải, lộn đẩy đáp túi ra cho sát đường chỉ may.
may-tui-doc-may-lon-lot-tui
Túi phía bên kia may tương tự.
B3: May định hình miệng túi + bấm miệng túi.
Đặt thân trước xuống mặt bàn, mặt phải ngửa lên.
Đặt lót túi trước lên trên, mặt có đáp úp xuống.
Xếp cho mép vải bên sườn của lót túi và thân quần bằng nhau và may định hình miệng túi.
Dùng kéo bấm góc miệng túi đến cách góc 1 hoặc 2 canh sợi chỉ thì dừng.
may-tui-doc-may-dinh-hinh-mieng-tui-may-bam-mieng-tui
B4: Lộn + mí đáp túi trước + diễu miệng túi.
Cạo sát đường may định hình miệng túi, kéo lót túi trước và thân quần sang hai bên, mép vải nằm về bên lót túi và mí 1mm lên đáp túi trước, hai đầu đường may lại mũi chỉ.
Lật lót túi về bên trong thân quần, lót túi sau kéo về một bên và diễu miệng túi 6mm (hai đầu miệng túi diễu sát mép gấp).
may-tui-doc-lon-mi-dap-tui-truoc-dieu-mieng-tui
cty-tkkt-toan-tranB5: Ráp sườn.
Xếp cho lót túi nằm êm treenthaan quần, lật lót túi sau sang một bên và lược dính đáp túi sau lên thân trước.
Đặt thân sau nằm dưới, thân trước nằm trên, hai mặt phải úp vào nhau, lót túi sau lật sang một bên và tiến hành ráp sườn theo dấu phấn, hai đầu đường may lại mũi chỉ.
may-tui-doc-rap-suon
B6: Ủi rẽ sườn + may cuốn gáy túi + diễu đáy túi.
Ủi rẽ đường sườn sang hai bên.
Vuốt cho lót túi sau nằm êm lên sườn quần. Gấp mép vải dư của lót túi sau vào bên trong mép vải bên sườn sau và may cuốn gáy túi.
Vuốt cho lót túi nằm êm với sườn quần, xe mép vải ở đáy túi sát với đường may và may diễu đáy túi, đường diễu cách mép vải 0.5cm, khi may gần đến phần bên sườn túi thì diễu nhỏ dần. Hoặc có thể diễu đáy túi 1mm tùy theo ý thích.
may-tui-doc-ui-re-suon-may-cuon-gay-tui-may-dieu-day-tui
B7: May chăn miệng túi.
Lật thân quần sang mặt phải, thân trước và thân sau lật sang hai bên, lót túi nằm về phía thân trước và may chặn miệng túi lên thân quần.
may-tui-doc-may-chan-mieng-tui
*** Yêu cầu sau khi may.
Đúng kích thước, đúng vị trí túi, đúng hình dáng theo yêu cầu.
Túi phải kín ôm sát vô sườn quần.
Miệng túi thẳng, đường diễu miệng túi đều, không nhăn, không vặn.
Lót túi nằm êm trên thân quần.
Hai túi của quần phải đối xứng.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838