HƯỚNG DẪN MAY TAY VÀ TRA TAY ÁO VEST

May tay và tra tay áo vest.
1. May tay áo chính.
a) May bụng tay.
– Ủi lai đoạn giữa bụng tay mang lớn để khi may xong bụng tay không bị căng.
Khi may để bụng tay nhơ ở dưới, bụng tay mang lớn dể trên, hai mặt phải úp vào nhau và may 0.7 – 1cm, trong quá trình may bụng tay mang lớn hơi lai.
– Ủi rẽ bụng tay về hai bên, ủi gấp cửa tay theo dấu mồi và dán mex vào bên xẻ thép tay mang lớn.
may-tay-ao-vest-may-bung-tay
b) Vắt cửa tay.
– Vắt cửa tay đỉnh mũi này cách đỉnh múi vắt kia 1.5cm, mũi chỉ vắt hơi thấm ra ngoài.
may-tay-ao-vest-vat-cua-tay
c) May sống tay.
– Đặt sống tay mang lớn và mang nhỏ úp vào nhau, mang tay nhỏ để trên, mang tay lớn để dưới, hai mặt phải úp vào nhau, ghim các vị trí dấu mồi của mang tay nhỏ và lớn trùng nhau, để thép mang lớn le ra so với mang nhỏ 1mm, dùng kim ghim từ vị trí cửa tay lên 4cm. May theo đường phấn (dấu mồi) từ đầu sống tay đến vị trí xẻ thép tay và lại mũi chỉ sau đó may lược thưa đến cửa tay.
– Từ đầu sống tay đến vị trí xẻ thép tay ủi sang hai bên.
may-tay-ao-vest-may-song-tay
2. May tay áo lót.
May bụng tay.
– Mang nhỏ để trên, mang lớn để dưới, hai mặt phải úp vào nhau, may theo đường dấu vẽ.
– Ủi rẽ bụng tay.
may-tay-ao-vest-may-bung-tay-lot
May sống tay.
– May theo đường phấn tương tự như tay chính.
– Ủi sống tay về phía mang lớn.
may-tay-ao-vest-may-song-tay-lot
Lược ghim sống tay lót và sống tay chính
– Xếp sống tay chính và sống tay lót trùng nhau (bụng tay không trùng do tay lót lớn hơn tay chính), hai mặt trái úp vào nhau, cửa tay lót dài hơn cửa tay chính 2cm.
– Dùng kim ghim ở vị trí từ đầu sống tay xuống 10 -15cm, dùng kim ghim ở vị trí cửa tay do lên 10 -15cm. Rút kim ở vị trí cửa tay đo lên và di chuyển phần thân lót vể phía trên để cửa tay lót dư so với cửa tay ngoài 1cm và ghim lần thứa hai.
– Lược hai đầu sống tay lót và chính vào nhau, khi lược hơi cầm sống tay lót, mũi lược đều bằng chỉ đôi cách đường ráp sống tay 1mm.
may-tay-ao-vest-may-luoc-song-tay-ngoai-vao-lot
Lược, vắt của tay lót vào chính.
– Vẽ một đường cách của tay chính 2.5cm.
– Gấp cửa tay lót lên 1cm.
Lược cửa tay lót vào cửa tay chính theo đường 2.5cm, kho lược hơi cầm cửa tay lót để bằng cửa tay chính (vì tay lót lớn hơn tay chính).
– Vắt kín mũi cửa tay lót dính vào cửa tay chính, vắt nhẹ nhàng để chỉ không thấm ra bề mặt thân ngoài.
– Vắt đầu xẻ tháp tay bằng mũi chữ V (zic zăc), đỉnh mũi cách nhau 3mm.
– Ủi mặt phải của tay thật phẳng.
– Ủi sống tay le về phía mang nhỏ 1mm
– ủi đường gập bụng tay từ cửa tay lên 20cm.
– Khiểm tra sửa cho tay lót dài hơn tay chính 1.5cm.
– Gầm nách lót cao hơn gầm nách chính 1.8cm và sửa cho đầu tay lót tròn đều theo dấu tay chính.
– Cho tay vào ống tay rũ cho thẳng, từ gầm tay đo xuống 10cm đính chữ V tay lót và tay chính.
– Tương tự từ đầu sống tay đo xuống 10 – 15cm đính chữ V.
may-tay-ao-vest-vat-cua-tay-lot-vao-dung-duong-ke-than-ngoai
may-tay-ao-vest-xo-than-lot-xuong-cach-lai-ao-1cm
may-tay-ao-vest-dau-tay-gam-tay-lot-cat-ducty-tkkt-toan-tran
Đầu tay lót cắt dư  so thân ngoài 1,5cm
Gần tay lót cắt dư  so thân ngoài 1,8cm
may-tay-ao-vest-ui-that-sat-tu-cua-tay-len-20cm
may-tay-ao-vest-vat-chu-V-o-bung-tay-song-tay
may-tay-ao-vest-ket-nut-tay
3. Tra tay áo vest.
– Ủi tay áo thật phẳng, sống tay le về mang nhỏ 1mm, bụng tay ủi từ cửa tay lên 20cm.
– Thân áo sau khi đã may hoàn chỉnh đến phần tra tay thì ủi xung quanh vòng nách thân áo, kiểm tra lại chu vi vòng nách tay áo lớn hơn vòng nách thân từ 4 -6cm là đạt yêu cầu (phụ thuộc vào chất liệu vải).
– May một đường xung quanh vòng nách tay cách mép vải 5mm, mũi may đầu tiên ở gầm nách, đường may phải tròn đều, mũi may cách nhau từ 2 -3mm. Sau khi may xong nắm sợi chỉ dưới ở mặt trái rút, độ rút chỉ bằng độ chênh lệch giữa chu vi nách tay và nách thân.
a) Lược đường kề nách áo.
– Để vòng nách áo vào đầu gối, dùng thước dây vẽ lại vòng nách cho tròn, sau đó vẽ đường kề cách đường may 7mm.
– Lược lùi theo đường kề, mũi chỉ dài 1.2cm.
b) Lược tra tay.
– Ngay điểm đầu vai lùi về phía sau 1cm là điểm tra tay.
– Điểm tra tay trùng với điểm dấu mồi đầu tay.
– Lược từ đầu vai xuống gầm nách khi lược điều chỉnh mép vải đầu tay kề sát đường kề tra tay.
– Điều chỉnh độ cầm đầu tay: từ điểm tra tay đầu vai về phía trước 2cm độ cầm tròn đều. Chuyển độ cầm tròn đều sang cầm ít (đúng cầm) đến đường ngang ngực,lược êm xuống gầm nách.
– Từ điểm tra tay đầu vai về phía sau 4cm độ cầm tròn đều, chuyển độ cầm tròn đều sang đúng cầm đến đầu sống tay. Từ đầu sống đến gầm nách để êm.
– Đường lược tra tay sát và kín với đường lược chun đâu tay.
may-tay-ao-vest-luoc-tra-tay
c) Kiểm tra độ lãng, quắp.
– Treo áo lên cốt, đưa đệm vai vào đầu vai, đầu đệm vai cách đường may lược 1.5cm.
– Sắp cho đệm vai cân đối trước sau, thân áo ngay ngắn, nẹp áo cài giao khuy.
– Tay áo buông xuống, bụng tay thẳng đường ngang ngực là tay áo đạt yêu cầu.
Chú ý: đối với người gù ta đẻ đường bụng tay hơi đưa về phía trước. Đối với người ưỡn bụng tay hơi đưa về phía tay.
d) Cách điều chỉnh đối với tay áo lãng.
– Là tay áo có phần bụng tay hơi đưa về phía sau đường ngang ngực.
– Điều chỉnh: tháo đường lược, đưa đầu tay lùi về phía sau, nhiều hay ít phụ thuộc vào độ lãng của tay.
e) Điều chỉnh tay áo quắp.
– Là tay áo có đường bụng tay hơi đưa về phía đường ngang ngực.
– Điều chỉnh: tháo đường lược, đưa đầu tay lùi vè phía trước nhiều hơn hay ít hơn phụ thuộc vào độ quắp nhiều hay ít.
– Điểm tra tay đúng nhưng độ cầm đầu tay nhiều hay ít cũng ảnh hưởng đến độ lãng hay quắp.
f) Lược tra tay lần 2.
– sau khi kiểm tra tay áo thấy đầu tay tròn đều, độ cầm đủ mọng, họng nách khép kín. Lược đường tra tay lần 2 vào chân mũi chỉ lược lần một.
g) May vòng nách.
– May theo đường lược tra tay, không may vào dựng, đường may tròn đều. May sát và kín hết đường lược tra tay.
– Dùng chỉ đôi lược sát đường may vòng nách vào dựng, lược lùi mũi chỉ, mũi chỉ cách nhau 1cm, rút chỉ nhẹ tay.
– Sửa lại đường kề dựng cách đường may 7mm.
h) Lược đệm vào đầu vai.
– Xác định hai điểm đầu, điểm giữa đệm vai, đặt mép đệm ra ngoài đường may 1.5cm, hai đầu đệm vai nằm ngoài đường tra tay 5mm. Đặt đệm xuôi theo chiều nách áo, dùng chỉ đôi lược bên trong, mũi chỉ cách nhau 1.5cm. Rút nhẹ tay để không lõm mũi chỉ, hai đầu đệm vai có lại mũi.
– Vắt đệm vai dính vào dựng bằng mũi chữ V.
i) Lược lót áo vào thân
– Lược lót áo vào thân, mũi chỉ lược 1.5cm, lược ngoài đường tra tay, rút nhẹ chỉ tay.
– Mọng tay: Cắt một miếng vải dài 20cm ngang 4cm, miếng thứ 2 dài 20cm ngang 3cm là vải thiên sợi.
– Hai miếng đặt một cạnh bằng nhau, một cạnh so le. Sắp cạnh bằng nhau cạnh mép vải đường may tra tay lược mọng tay vào mép vải đường may tra tay, mũi chỉ cách nhau 6mm và nằm ngoài đường may (đặt miếng mọng tay lớn nằm sát mép vải, miếng còng lại nằm dưới). Khi lược rút chỉ nhẹ tay.
j) Lược, vắt lót tay áo vào vòng nách.
– Gấp mép vải đầu tay lót 7mm, rút chỉ tạo độ mo ở đầu tay và họng nách lót khớp với tay ngoài.
– Đường gấp đầu tay lót phủ kín đường lược vòng nách.lược đầu tay lót, lược xong kiểm tra lại tay áo có vặn không, bên ngoài có phẳng không.
– Dùng chỉ đôi cùng màu vải vắt tay lót vào nách, vắt kín mũi, mũi cách nhau 3mm.

Call Now Button096.145.3838