HƯỚNG DẪN MAY QUẦN THUN TRẺ EM THÂN LIỀN CÓ TÚI

HƯỚNG DẪN MAY QUẦN THUN TRẺ EM THÂN LIỀN CÓ TÚI
Bước 1: Chuẩn bị chi tiết.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-chuan-bi-chi-tiet
Bước 2: May miệng túi.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-may-mieng-tui

cty-tkkt-toan-tranBước 3: Diễu miệng túi.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-dieu-mieng-tui
Bước 4: May đáy túi.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-may-day-tui
Bước 5: Ráp sườn ngoài.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-quan-thun-tre-em-than-lien-rap-suon-ngoai
Bước 6: Vắt sổ sườn.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-vat-so-suon
Bước 7: Viền lai quần.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-vien-lai-quan
Bước 8: May đáy quần.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-rap-day-quan
Bước 9: Vắt sổ đáy quần.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-vat-so-day
Bước 10: Vắt sổ lưng.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-vat-so-lung
Bước 11: May lưng vào thân.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-may-lung-vao-than
Bước 12: Luồn thun vào lưng, nối thun.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-luon-thun-vao-lung
Bước 13: Ủi, hoàn thành sản phẩm.

may-quan-thun-tre-em-than-lien-ui-hoan-thanh-sp

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838