HƯỚNG DẪN MAY QUẦN ĐÙI TRẺ EM

HƯỚNG DẪN MAY QUẦN ĐÙI TRẺ EM

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Bước 1: Chuẩn bị chi tiết: thân x4

20-may-quan-thun-dui-tre-em-chuan-bi-chi-tiet

Bước 2: Ráp sườn ngoài

21-may-quan-thun-dui-tre-em-rap-suon-ngoai

Bước 3: Ráp sườn trong

22-may-quan-thun-dui-tre-em-rap-suon-trong

Bước 4: Vắt sổ kẹp sườn trong

25-may-quan-thun-dui-tre-em-vat-so-day-quan

Bước 5: Vắt sổ kẹp sườn ngoài

cty-tkkt-toan-tran

23-may-quan-thun-dui-tre-em-vat-so-suon-ngoai

Bước 6: Ráp đáy quần

24-may-quan-thun-dui-tre-em-rap-day-quan

Bước 7: Vắt sổ kẹp đáy quần

26-may-quan-thun-dui-tre-em-vat-so-day-quan

Bước 8: Vắt sổ lưng quần, lai quần

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

28may-quan-thun-dui-tre-em-vat-so-lung-quan

Bước 9: Nối thun quần

29-may-quan-thun-dui-tre-em-noi-thun-quan

Bước 10: Tra thun quần vào lưng

30-may-quan-thun-dui-tre-em-tra-thun-quan-vao-lung

Bước 11: May lai quần

31-may-quan-thun-dui-tre-em-may-lai-quan

Bước 12: Ủi, cắt chỉ thừa hoàn tất sản phẩm

32-may-quan-thun-dui-tre-em-thanh-pham

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838