HƯỚNG DẪN MAY QUẦN DÀI TRẺ EM CÓ TÚI

HƯỚNG DẪN MAY QUẦN DÀI TRẺ EM CÓ TÚI

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Bước 1: Chuẩn bị chi tiết: thân trước x1, thân sau x1, nẹp túi x2, đáp túi x2, lưng quần x1

33-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-chuan-bi-chi-tiet

Bước 2: Ráp sườn trong, sườn ngoài quần

34-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-rap-suon-quan

Bước 3: Vắt sổ kẹp sườn quần

35-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-vat-so-suon

Bước 4: Viền kẹp thân và nẹp túi

36-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-vien-kep-than-va-nep-tui

Bước 5: May xung quanh bao túi

37-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-may-bao-tui

Bước 6: Vắt sổ kẹp xung quanh bao túi

cty-tkkt-toan-tran

Bước 7: Ráp đáy quần

 

38-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-rap-day-quan

Bước 8: Vắt sổ kẹp đáy quần

39-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-vat-so-day-quan

Bước 9: Nối thun quần

40-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-noi-thun-quan

Bước 10: Tra thun và lưng quần vào thân

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

41-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-tra-thun

Bước11: May lai quần và ủi thành phẩm

42-may-quan-thun-dai-co-tui-tre-em-thanh-pham

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838