HƯỚNG DẪN MAY BÂU CHÂ LE, BÂU CA RÊ, BÂU CÁNH ÉN.

Chuẩn bị các chi tiết.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

 • Thân trước x2
 • Thân sau x1
 • Lá bâu x2
 • Keo lá bâu x2
 • Nếu nẹp đinh áo liền với thân trước.
 • Nếu nẹp áo cắt rời.
B1: Ép keo + Sang dấu bâu áo + vắt sổ.
Ép keo lên mặt trái của bâu áo ngoài ( sử dụng keo giấy mỏng có kích thước bằng BTP bâu cổ ngoài).
Vắt sổ cạnh trong ve áo đến điểm đầu vai.
Đặt rập TP lên mặt trái bâu áo ngoài (đã ép keo), dùng bút chì vẽ xung quanh lá bâu.
B2: Nối đường giữa bâu áo trong, bâu áo ngoài.
 • Bâu áo ngoài: (hình a) xếp hai mép vải của đường giữa bâu áo trên ve bằng nhau, hai mặt phải úp vào nhau, hai mặt trái quay ra ngoài. Nối đường giữa bâu áo trong theo dấu phấn vẽ.
 • Bâu áo trong: ( hình b) xếp hai mép vải của đường giữa bâu áo trên thân bằng nhau, hai mặt phải úp vào nhau, hai mặt trái quay ra ngoài. Nối đường giữa bâu áo trong theo dấu phấn vẽ.
mau-bau-chale-bau-care-bau-canh-en-noi-duong-giua-bau-ao-trong-bau-ao-ngoai
B3: Ráp vai con + ráp lớp bâu trong vô thân sau.
Thân sau đặt dưới, thân trước trái đặt lên trên, h ai mặt phải úp vào nhau, hai bề trái quay ra ngoài sao cho mép vải trên vai con bằng nhau.
Ráp vai con bắt đầu từ đầu vai đến điểm tiếp giáp với vai con và vòng cổ sau thì dừng máy, cắm kim nâng chân vịt lên. Dùng kéo bấm góc giữa hai lớp vải (Bấm cách đường may một canh sợi vải), quay góc và tiếp tục tra lớp bâu trong vào cổ sau, đến điểm tiếp giáp giữa cổ sau và thân trước phải thì dừng máy và bắm góc tương tự. Tiếp tục ráp vai con bên phải.
mau-bau-chale-bau-care-bau-canh-en-rap-vai-con-rap-lop-bau-trong-vo-than-sau
B4: May lộn bâu áo.
Thân áo đặt dưới, lớp bâu ngoài đặt lên trên, hai mặt phải úp vào nhau. Sắp cho mép vải trên bâu áo và thân áo bằng nhau (phần đinh áo, vai áo, cạnh ngoài bâu áo), êm phẳng.
May lộn bâu áo theo dấu phấn.
 • Nếu nẹp định áo liền với thân áo: may từ chân ve thân trước trái lên đầu ve, vòng qua cạnh bâu sau tới đầu ve thân trước phải, tiếp tục may tới chân ve thân trước phải, sau đó trải phẳng ve áo và thân áo, gấp vuông chân ve với đường gấp đinh áo, vuốt cho êm phẳng mí chặn chân ve lên đường gấp đinh áo.
mau-bau-chale-bau-care-bau-canh-en-may-lon-bau-ao1
 • Nếu nẹp đinh áo rời: cũng may tương tự như trên nhưng đường may bắt đầu từ lai áo thân trước trái và kết thúc ở lai áo thân trước phải. Cạo sát đường chỉ may, lật mép vải qua bên nẹp định áo và diễu 1mm từ lai đến vị trí cách điểm bẻ ve1cm thì dừng và lại mũi chỉ.
cty-tkkt-toan-tranmau-bau-chale-bau-care-bau-canh-en-may-lon-bau-ao2
B5: Lộn bâu áo.
 • Nếu đầu ve nhọn hoặc vuông: gọt mép vải cách đường may 0.7cm, gấp góc đầu ve, lộn đẩy mặt phải ve áo ra ngoài. Vuốt phẳng ve với thân áo sao cho đường may từ lai đến điểm bẻ ve le vào trong đinh áo 1mm, đường may từ điểm bẻ ve lên đầu ve le vào trong thân áo 1mm.
 • Nếu đầu ve tròn: cũng làm tương tự như trên nhưng ở đoạn cong đường may gọt còn 0.5cm.
B6: Mí chân cổ + chặn ve.
May mí vòng cổ sau: Lật mép vải của đường tra cổ sau lên phía trên. Gấp đường may của lá bâu ngoài che qua đường may tra cổ 1mm. May mí vòng cổ sau.
Vuốt cho ve áo nằm êm phẳng trên thân áo và may dính mép vải trên vai con của thân áo và ve áo với nhau.Ve áo bên kia may tương tự
mau-bau-chale-bau-care-bau-canh-en-mi-chan-co-chan-ve
*** Yêu cầu sau khi may.
Đường may mí cổ phải êm phẳng, đều, không vặn.
Ve áo nằm êm trên thân áo.
Hai đầu ve áo phải đối xứng với nhau.
Đảm bảo độ loe mí của các chi tiết.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838