HƯỚNG DẪN MAY BÂU ÁO VEST

May bâu áo vest.
1. Lược ghim chân cổ.
– Vẽ lại đường chân cổ tròn đều.
– Lược đường chân cổ bằng mũi thụt lùi (mũi càng cây). Muic trên cách nhau 1cm, mũi dưới thấm vào lót áo. Khi lược vuốt thân áo bên ngoài cho thẳng. Đường chỉ lược giữ cho chân cổ khỏi bai và làm điểm tựa cho chân bâu.
2. Khớp cổ.
– Thân áo trải ra mặt bàn, mặt phải thân áo để trên, vuốt thẳng áo và ve áo, dùng phấn vẽ lại đường bẻ ve, lấy mẫu cổ thàng phẩm đặt lên má cổ sắp cho đường bẻ ve thẳng hàng đường bẻ cổ.
– Thân áo từ đầu xẻ ve đến vai để êm, từ đầu vai đến điểm giữa ngang cổ sau hơi bai dãn thân để không thiếu bâu.
– Đặt mẫu cổ thành phẩm đã khớp lên dựng vẽ lại đường may can cổ.
May can chắp dựng cổ.
– Cắt một miếng vải dọc ngang 1.5cm dài bằng bản cổ.
– Đặt miếng vải dưới dựng cổ, may giáp 2 miếng dựng giữa cổ vào nhau, đường may cách mép dựng 5mm.
– May zic zac theo đường can dựng cổ.
May can lót cổ.
– Lấy mẫu cổ thành phẩm đã khớp thân áo đặt lên lót cổ (canh xéo). Dùng phấn vạch chung quanh cổ và đường bẻ cổ 2 bên đối nhau. Chừa 1cm đương may xung quanh.
– Sắp hai mặt phải lót cổ vào nhau may theo đường vẽ giữa cổ. Sau đó rẽ về 2 bên.
3. May chũi chân cổ.
– Đặt dựng cổ xuống dưới, lót cổ nằm trên, 2 đường can dựng và can lót trùng nhau. Sắp cho xung quanh dựng có đều đường may.
– Lược đường bẻ cổ để khi may không bị bai.
– May chũi dọc chân cổ theo đường bẻ cổ, đường may chũi dọc chân cổ cách nhau 5mm.
– May chũi từ đường thứ 3 trở đi hơi giãn đường may chũi theo hướng lên trên.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

4. May chũi bẻ lật.
– Cổ bẻ lật may chũi theo đường gẫy khúc nối liền đỉnh cách nhau 2.5cm. May chũi từ giữa cổ ra 2 bên.
– Đỉnh đường gãy khúc nằm ở ngay đường can cổ và giáp mí đường bẻ cổ, đầu và cuối đường gãy khúc nằm ở đầu trên lá bâu.
5. Lược đường chân cổ vào dựng.
– Đường lược phải sát dựng chân cổ.
– Ủi mép chân cổ, khi ủi hơi giãn bai giữa chân cổ sau. Ủi chết đường bẻ cổ.
– Đánh dấu giữa sống cổ phần ngoài và đánh cong xuống 1.5cm.
– Dùng mẫu thành phẩm sửa đầu cổ và bản cổ bẻ lật theo mẫu, vạch đường sống cổ 2 bên đều nhau.
– Dùng phấn vạch đường kế sống cổ lót 1-1.5cm.
– Kề mép vải sống cổ phần ngoài vào đường kề sống cổ lót và lược. Khi lược hơi cầm sống cổ phần ngoài hay vị trí cong. May một đường cách mép một chân vịt. Sau đó vắt zic zac đỉnh cách nhau 5mm. Đỉnh trên nằm ngay đường may, đỉnh dưới nằm bên dưới mép vải.
– Lược sống cổ sát dựng, giữ mo cổ bẻ lật, ủi sống cổ.
6. Lược cổ vào áo.
-Lược đường chân cổ vào áo, khi lược để đường bẻ ve thẳng hàng đường bẻ cổ.
-Vắt chân cổ vào áo bằng chỉ đôi cùng màu vải. Mũi chỉ thấm dưới phần lót và kín mũi bên ngoài.
– Lược má cổ thẳng và sát má ve. Khi lược giữ má cổ êm, không vặn và có đủ độ mo.
– Lược chân cổ phần ngoài cách chân cổ lót 3mm. Khi lược hơi giãn bai giữa lót chân cổ.
– Lược gối hai đầu cổ, khi lược hơi uốn mo đầu cổ.
– Vắt má ve: dùng chỉ cùng màu thân áo, vắt luôn chỉ má ve và má cổ. Mũi chỉ vắt ngang kim lên ở đâu vắt ngang mũi chỉ ở đó. Rút chỉ nhẹ tay, mũi chỉ cách nhau 2mm.
– Vắt 2 đầu cổ phía lót: vắt chữ V mép vải xõa đầu cổ và vắt kín mũi đầu sống cổ, khi vắt hơi mo đầi cổ.
– Vắt chân cổ phần ngoài: dùng chỉ đôi vắt chân cổ thấm xuống lót. Mũi chie vắt kín và êm.
– Ủi cổ: ủi đường bẻ ve và bẻ cổ thẳng hàng nhau, đặt vải phủ ủi đường bẻ ve và bẻ cổ, không đảy bàn ủi, ủi các đoạn cong phải đặt gối ủi.
– Rút chỉ lược và ủi lại chop hết vết chỉ lược.

may-bau-ao-vest-luoc-co-va-aothiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copymay-bau-ao-vest-luoc-co-va-ao2may-bau-ao-vest-may-ke-co-ngoai-voi-lot

may-bau-ao-vest-luoc-co-vao-than

may-bau-ao-vest-vat-dau-bau

Call Now Button096.145.3838