HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY THÂN ÁO P2

6. Giải dựng
thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
– Ủi dựng vào thân áo: dùng đệm ủi chuyên dùng ủi phẳng dựng và thân áo (ủi tiêu đầu chiết và bai họng cổ thân trước).
– Lược giải dựng: chun dựng đoạn ngang eo, vuốt thẳng. Sắp dựng và thân áo cân đối (đáp dựng quay ra ngoài). Lược giải dựng theo trình tự ghi trên hình vẽ: đường thứ nhất vuốt dọc theo thân áo, các đường tiếp theo vét chiều ngang về hai phía. Lược đường thứ 3 đến miệng túi thì cắt giảm bớt dựng theo góc túi và đưa dựng vào giữa thân túi và thân áo. Sau khi giải dựng xong vắt ghim thân túi dưới vào dựng.

may-ao-veston-nam-lot-lung-luoc-giai-dung
– Vắt ve: áp dụng kiểu vắt trần, vắt từ trong đường bẻ ve 1cm trở ra, đường nọ cách đường kia 1cm mũi nọ cách mũi kia 1cm (vừa vắt vừa vét) để ve cắt xong được mo úp. Không để lộ chỉ ra phía thân áo.may-ao-veston-nam-lot-lung-vat-ve
– Sửa dựng, ủi ép đóng: vạch nẹp theo dấu thiết kế, cắt bớt dựng đoạn từ xẻ ve đến hết lai (sao cho đối xứng hai thân áo). Ủi dán dóng theo mép dựng đã sửa, đồng thời ủi dán dóng 2/3.
may-ao-veston-nam-lot-lung-sua-dung-ui-ep-dong
– Đường bẻ ve phía trên (cách đường bẻ ve 0,5cm) để nẹp được ổn định và tăng độ cứng. Sau đó ủi chết nếp đường bẻ ve 2/3 về phía trên
may-ao-veston-nam-lot-lung-duong-be-ve
cty-tkkt-toan-tran
7. May lộn nẹp:
– Sửa 2/3 mép ve phía trên thẳng sợi, lược nẹp hơi cầm đoạn đường eo và may lộn từ điểm xẻ ve đến hết gót nẹp (khi may để nẹp xuống dưới) may cách dựng 0,1cm, riêng đoạn ve áo may sát mép dựng
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-lon-nep-1
– Bấm xẻ ve, cắt giảm gót nẹp, khâu chun gót nẹp, vắt ghim mép nẹp vào dựng áo.
– Ủi ép: lộn nẹp trở lại, lược lé, lược mo ve, lược má ve theo phấn vạch trên dựng lược giữ cạnh nẹp trong: Lật lót lên vắt ghim cạnh nẹp trong vào dựng.
– Sửa lót: vuốt lót êm phẳng, sửa lót theo thân áo lớp ngoài.may-ao-veston-nam-lot-lung-may-lon-nep-2
– Yêu cầu kỹ thuật: nẹp êm phẳng, đúng thiết kế, đối xứng, ve mo úp, nẹp ghim chắc chắn, lót không hụt.8. May sườn:
– Kề thân sau vào đường kề gác của thân trước, sau cho điểm dấu ngang eo trùng nhau may to 1cm. Ủi rẽ đường sườn. Đường may lót sườn ủi lật về thần sau.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-suon
– Yêu càu kỹ thuật: đường may đúng dấu thiết kế, đều làn, không cầm bai.
9. Lược và vắt lai:
– Lược gấp lai đều làm theo dấu mồi và vắt nhân tự.
– May cặp đường sườn giữa lót và thân áo.
– Lược lót lai thân trước cách lai lớp ngoài 1,5cm và đường lược bẻ gấp 1,5cm. Vắt súp lần lót gấu thân trước (không thấm ra lần ngoài).
may-ao-veston-nam-lot-lung-luoc-va-vat-lai
– Yêu cầu kỹ thuật: Lai đều làn, đường vắt êm phẳng, không găng lần lót trong.
10. May vai:
– Đặt vai sau kề vào đường gác vai trước may to 1cm (cầm vai sau từ 0,8 – 1cm)
– May xong ủi rẽ vai con, lược vét vai vào dựng và đột ghim. May lót vai như lần ngoài và lật về phía sau.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-vai
– Yêu cầu kỹ thuật: vai êm phẳng, không chùn, thừa phía trước, vai sau cầm đều không dúm.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838