HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY CỔ

1. Cắt dựng và may chũi cổ trong
– May can cổ trong và dựng cổ: cổ can rẽ, dựng can kê vào mép rẽ cổ cổ trong.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-can-co-trong-va-dung-co
May chũi cổ: chân cổ chũi dọc cách nhau 0,5cm, phần bẻ lật chũi chữ V các đỉnh cách nhau 3cm. Viền bọc chân cổ sát dựng.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-chui-co
cty-tkkt-toan-tran
2. Lược và vắt cổ trong:
– Ủi phẳng và ủi bai chân cổ, ủi gấp cổ theo đường may đã xác định.
– Kê mép chân cổ trong vào đường vạch chân cổ đã xác định, lược và cắt cổ trong (Chú ý đường bẻ ve – cổ trùng nhau)

may-ao-veston-nam-lot-lung-luoc-va-vat-co-trong
3. Sửa cổ trong, may zic-zac vành cổ ngoài
– Sửa cổ trong chính xác và cân đối, kề mép cổ ngoài cách đều vành cổ 1cm và may zic-zac (hoặc vắt nhân tự)
may-ao-veston-nam-lot-lung-sua-co-trong
4. Lược và vắt cổ ngoài
– Lược gấp cổ ngoài bọc sát mép vành cổ, lược mo cổ sau đó lược má ve gấp đầu cổ và lược gấp chân cổ trong.
– Má ve: vắt rẽ ngầm túi
– Đầu cổ: phía trong vắt mí và nhân tự
– Chân cổ: vắt mí
– Yêu cầu kỹ thuật: cổ êm phẳng, cân đối, đường vắt không lộ chỉ.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838