HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG-MAY TAY VÀ TRA TAY

1. May tay lớp ngoài
– May đường bụng tay: may can rẽ 1cm. Ủi gấp lai tay theo dấu mồi và vắt nhân tự.
– May đường sống tay: may can to 1cm xong lược đoạn xẻ giả của tay. Ủi rẽ sống tay, lộn lại ủi lé về phía mang tay con 0,1cm, ủi chết nếp 3/4 sống tay và 2/3 bụng tay phía dưới.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-tay-lop-ngoaicty-tkkt-toan-tran
2. May tay lớp lót:
– May gần giống như tay lớp ngoài nhưng không có đoạn xẻ giả và không gấp gấu của tay.

may-ao-veston-nam-lot-lung-may-tay-lop-lot
3. Lồng lót tay
– Lược giữ đường sống tay: đặt hai đường sống tay trùng nhau, đầu lót tay dư 2cm lược từ điểm xẻ của tay đến cách đều sống tay 10cm.
– Lược gấp lót của tay: lộn cho lót tay quay ra ngoài, gấp lót cửa tay cách lần ngoài 1,5cm lược giữ và vắt mí gấp mép. Vắt nhân tự đoạn xẻ giả của tay.
4. Vạch vòng nách:
– Căn cứ vào dấu mồi gác vòng nách, vạch nối cho tròn đều. Sau đó lược vành theo đường vạch làm cơ sở để tra tay.
may-ao-veston-nam-lot-lung-vach-vong-nach
5. Sửa tay, khâu chun vòng đầu tay
– Dựa vào vòng nách và công thức thiết kế sửa tay lớp ngoài và kiểm tra lượng cầm cho đầy đủ. Sau đó sửa lót tay dư hơn tay áo theo kích thước ghi trên hình vẽ.
– Khâu chun vòng đầu tay: khâu chũi cách mép đầu tay 0,4cm từ cách đường bụng tay khoảng 4cm đến qua đầu sống tay 4cm. Điều chỉnh lượng cầm cho vừa đủ.
6. Lược tra tay
– Căn cứ vào điểm giữa vòng đầu tay và đường vai con thân áo, đặt tay kề vào đường kề gác, lược từ giữa hai phía. Lược to đều 0,5cm.
– Sóc tay kiểm tra: đưa tay vào vai áo, sóc theo tư thế người mặc nếu thấy tay buông thẳng, canh sợi trùng với thân áo ủi được. Lược thêm 1 đường chỉ cho chắc chắn.
7. May tay:
– Đường may tra tay lấn đều vào trong đường chỉ lược tra tay 0,1cm. Đoạn tay có rút chân nên đặt thêm vào đó đệm mọng tay. May xong sóc kiểm tra lại.
8. Đính ken
– Sửa bót dụng cách đường tra tay 1cm. Căn cứ vào đường tra tay, đặt ken vai dư ra ngoài đường chỉ 1,5cm, hai đầu ken dư 1cm, điểm giữa lệch về phía sau 1cm. Đột giằng ken vào đường vòng nách, vắt ghim đường cong ken phía trước vào dựng.
9. Lược giằng vòng nách:
– Vuốt lót êm phẳng, lược giằng vòng nách bằng chỉ đôi trùng với đường tra tay lớp ngoài.
10. Lược và vắt lót tay:
– Bẻ gấp lót tay kê vào đường lược giằng sao cho bụng tay và sống tay trng với lần ngoài, lược cầm đều.
– Áp dụng kiểu vắt mí gắp mép để vắt lót tay.
– Yêu cầu kỹ thuật: Tay đứng, mọng tròn đều, không thiếu lót, mọng tay không gẫy.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838