HƯỚNG DẪN MAY ÁO VEST NAM-May cơi, may chiết.

1. Bổ chiết
thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy.
– Bổ tẩm chiết sườn đến miệng túi, giảm 3mm miệng túi dưới về phía trên.
– Bổ tẩm chiếc ngực cách đầu tâm chiết 5cm.
– Bổ tẩm chiết bụng đến hết gấu.
– Cắt dấu mồi sau khi kiểm tra lại các đường phấn vẽ.
2. May chân cơi.
– Sang dấu vị trí bản cơi ra bề mặt của thân bên tay trái.
– Cắt một miếng vải bọc miệng cơi canh ngang có chiều ngang 15cm x cao 8cm.
– Cắt một miếng keo vải to bằng bản cơi.
– Đặt miếng bọc cơi lên mặt phải thân áo.
– Để vị trí cạnh keo của chân cơi trùng với cạnh dưới của miệng cơi trên áo.
– May một đường từ chân cơi bên trái sang đầu chân cơi bên phải. Đường may cách cạnh keo 1mm. Hai đầu có lại mũi.
3. May chiết ngực.
– Cắt một miếng vải lót dài 2cm rộng 3cm.
– Kê vào giữa đầu chiết và may chiết ngực theo đường dấu mồi hay đường phấn vẽ.
– Đầu chiết vuốt nhọn, giữa chiết may không gãy khúc. Hai cạnh chiết ở hai đầu bằng nhau.
4. May chiết sườn.
– Chiết sườn may theo đường phấn. Đường may miệng túi để dưới.
5. May chiết mông.
– Hai cạnh miệng túi dưới chồng lên nhau 2 li. May bọc theo cạnh chiết và thẳng xuống gấu áo.
– Ủi rẽ các cạnh trong của các chiết.
may-ao-veston-nam-may-va-dieu-nep-ve
cty-tkkt-toan-tranmay-ao-veston-nam-cat-than-truoc-theo-duong-chiet
may-ao-veston-nam-may-chan-coi-may-chiet-nguc
may-ao-veston-nam-may-chiet-suon-va-chiet-bung

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838