HƯỚNG DẪN MAY ÁO VEST NAM

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VEST NAM.
I. Các bộ phận của áo vest nam.
• Lớp chính.
– Thân sau x2.
– Thân trước x 2.
– Mang tay lớn x 2.
– Mang tay nhỏ x2.
– Bâu áo ngoài x 2.
– Bâu áo trong x 2.
– Nẹp ve x2.
– Túi cơi, túi then, túi dưới, túi ciga.
• Lớp lót.
– Thân sau x2.
– Thân trước x 2.
– Mang tay lớn x 2.
– Mang tay nhỏ x2.
– Dựng x 2.(canh tóc)
– Đệm x 2.(canh tóc)
– Dựng bâu x 1.
– Mọng tay, đẹm vai.
II. Sang dấu.
– Trên cơ sở các dấu mồi, vẽ lại các đường may,các chiết của thân sau,thân trước của thân trước, thân sau.
III. May chuỗi dựng.
1. May chiết.
– Cắt vải kê chiết có chiều ngang 1.5cm, chiều dài hơn chiết 2cm.
– Đặt vải kê chiết ở dưới dựng, may ráp 2 cạnh chiết sát vào nhau. Đường may cách cạnh chiết từ 4 – 5mm, sau đó may mũi zic zac đỉnh nọ đến đỉnh kia 0.5 -1cm và nằm trên hai đường canh chiết, chiết dựng và chiết đệm nhau như nhau.
may-ao-veston-nam-cat-bo-phan-chiet-dung-chiet-dem
may-ao-veston-nam-may-chietthiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
2. May chuỗi dựng.
– Dán keo hột phủ kín bề mặt của miếng can chiết (bề mặt là bề có miếng vải can).
– Dựng để dưới, mặt phải dựng úp xuống mặt bàn, đặt miếng đệm nằm trên dựng. Hai mặt trái dựng và đệm úp vào nhau,. Miếng đệm cách đường bẻ ve 1cm và cách vai của dựng 0.5cm.
– May một đường ở ngay chính giữa miếng đệm đường may này song song đường bẻ ve và 1cm đường may có 4 mũi kim. May các đường liên tiếp song song đường chính giữa và cách nhau 7mm. May từ đường chính giữa tiến dần về phía bên trái, cho đến hết phần dựng sau đó may về phía bên phải. Khi may bên phía nách hơi uốn cong phần nách, khi may bên phía ve ta hơi uốn cong bên ve.
– Các đường may lược theo một chiều từ trên xuống, có thể quay ngược lại nhưng phải chú ý không để nhăn dựng.
– Dùng keo hột dán phủ kín đuôi dựng.
– Ủi toàn bộ phần dựng cho thật phẳng, khi ủi nhớ tạo độ mo ở phần chủi dựng.
may-ao-veston-nam-may-chuoi-dungmay-ao-veston-nam-may-ziczac-chiet-dem
 thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
IV. May thân sau.
1. Lớp áo chính.
– Cắt hết dấu mồi sau khi sang dấu thân ngoài xuống thân lót.
– May từ họng cổ đến vị trí xẻ sau.
– Bấm nhả sóng lưng ở thân phải cách điểm xe sau 3cm về phía trên và cách đường may 2 canh chỉ.
– Ủi rẽ sống lưng từ điểm bấm xẻ sau đến họng cổ. Từ điểm xẻ sau xuống lai áo ủi thân trái úp lên thân phải.
may-ao-veston-nam-lop-ao-chinh1
• Đối với áo có xẻ sống lưng.
may-ao-veston-nam-lop-ao-chinh2
2. Lớp áo lót.
– May từ đầu họng cổ đến trên điểm xẻ sau 3cm (trùng với điểm bấm nhả sóng lưng của thân ngoài).may-ao-veston-nam-lop-ao-lot
– Bấm nhả sóng lưng bên trái.
– Đặt thân ngoài nằm dưới, bề mặt úp xuống bàn, thân lót nằm trên 2 mặt trái của ngoài và lót úp vào nhau. Đặt vị trí bấm nhả sóng lưng thân ngoài trùng với điểm bấm nhả sóng lưng thân lót, lược theo đường may sóng lưng từ họng cổ đến điểm bấm xẻ sau, hơi cầm dọc theo sóng lưng 0.5cm, lược từ xẻ sau xuống cách gấu áo 7cm (lót áo le vào bên trong 3mm).
– Lược gối xẻ sau lót áo vào xẻ sau phần ngoài.
– Ủi thật phẳng thân ngoài và lót, gọt lại phần lót sạch sẽ và theo chuẩn sau:
• Sườn áo,vai, nách, cổ cắt sát thân ngoài.
• Gấu áo cắt dư so với gập gấu thân ngoài 1cm.
thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
V. May tay áo.
(Xem lại bài “Cách may các cum chi tiết áo Vest).
VI. May lót vào nẹp, may túi trong (túi then).
1. May chiết sườn lót ngoài.
– May chiết sường ngoài theo đường phấn vẽ.
– Ủi chiết về phía sườn.
2. May lót vào then.
– Cắt một miếng then bán thành phẩm dài 15cm x rộng 6cm (thành phẩm dài 12cm x rộng 3cm). Then được cắt bằng vải thân áo.may-ao-veston-nam-may-dieu-sat-mi-vien
– Cắt then làm hai phần bằng nhau. Đường cắt chính là miệng túi then.
– Cắt một miếng vải lót thiên sợi có chiều dài bằng chiều dài bán thành phẩm, chiều cao 3cm.
– Viền bọc miệng túi then 3 li cho một mép (2 mép 6mm).
– Dùng mũi chữ V hay mũi vắt khép 2 mí viền sát vào nhau.
– Thân áo để dưới then để trên. Mau theo đường phấn vẽ (2 bề mặt úp vào nhau).
– May đáp vào thân túi.
– May thân túi thứ 1 vào ngay cạnh miệng túi dưới.
– Đặt một miếng lưỡi gà và dây khuy vào giữa mép túi trên. Miếng lưỡi gà có cạnh 8cm x 8cm xếp thành hình tam giác, dây khuy cắt cạnh xéo dài 7cm, ngang 2cm, may lộn một chân vịt nhỏ.
– Đặt thân túi thứ 2 vào phía trên miệng túi trên 1cm.
may-ao-veston-nam-lmay-chiet-than-lot
may-ao-veston-nam-may-then-vao-lotcty-tkkt-toan-tran
3. May lót vào nẹp.
– Thân áo lót để dưới, nẹp áo để trên. Vị trí túi then trên thân lót và nẹp trùng nhau. May từ đầu nẹp đến cách gấu 5cm.
– Ủi lệch đường may về phía thân áo.
– May zic zac dọc theo đường mang nẹp bọc vòng qua miệng túi then và xuống thẳng đến gấu 5cm.
may-ao-veston-nam-may-lot-vao-nep
Các dạng nẹp áo.
may-ao-veston-nam-cac-dang-nep-ao1
may-ao-veston-nam-cac-dang-nep-ao2
VII. May cơi, may chiết.
1. Bổ chiết.
– Bổ tẩm chiết sườn đến miệng túi, giảm 3mm miệng túi dưới về phía trên.
– Bổ tẩm chiếc ngực cách đầu tâm chiết 5cm.
– Bổ tẩm chiết bụng đến hết gấu.
– Cắt dấu mồi sau khi kiểm tra lại các đường phấn vẽ.
2. May chân cơi.
– Sang dấu vị trí bản cơi ra bề mặt của thân bên tay trái.
– Cắt một miếng vải bọc miệng cơi canh ngang có chiều ngang 15cm x cao 8cm.
– Cắt một miếng keo vải to bằng bản cơi.
– Đặt miếng bọc cơi lên mặt phải thân áo.
– Để vị trí cạnh keo của chân cơi trùng với cạnh dưới của miệng cơi trên áo.
– May một đường từ chân cơi bên trái sang đầu chân cơi bên phải. Đường may cách cạnh keo 1mm. Hai đầu có lại mũi.
3. May chiết ngực.
– Cắt một miếng vải lót dài 2cm rộng 3cm.
– Kê vào giữa đầu chiết và may chiết ngực theo đường dấu mồi hay đường phấn vẽ.
– Đầu chiết vuốt nhọn, giữa chiết may không gãy khúc. Hai cạnh chiết ở hai đầu bằng nhau.
4. May chiết sườn.
– Chiết sườn may theo đường phấn. Đường may miệng túi để dưới.
5. May chiết mông.
– Hai cạnh miệng túi dưới chồng lên nhau 2 li. May bọc theo cạnh chiết và thẳng xuống gấu áo.
– Ủi rẽ các cạnh trong của các chiết.
may-ao-veston-nam-may-va-dieu-nep-ve
may-ao-veston-nam-cat-than-truoc-theo-duong-chiet
may-ao-veston-nam-may-chan-coi-may-chiet-nguc
may-ao-veston-nam-may-chiet-suon-va-chiet-bungcty-tkkt-toan-tran
VIII. May túi dưới.
– Vuốt miệng túi khép kín vào nhau. Ủi một lớp keo hột ngay miệng túi ở bề trái áo. Keo dài hơn miệng túi 4cm, ngang 3cm.
– Dùng mẫu thành phẩm nắp túi đặt vào miệng túi, cân đối hai bên miệng chiết, vẽ lại miệng túi.
– Đặt lót túi bên trái thân áo, đầu lót túi cao hơn miệng túi 2cm. Hai bên miệng túi cân đối 3cm. Đáy túi cách đường gập gấu 4.5cm (gấu áo + 0.5cm). Dùng kim ghim lót túi dính vào thân áo.
1. May viền túi.
– Cắt một miếng vải dựng viền (hay gọi là đóng viền) dài bằng miếng vải viền miệng túi, ngang 4cm (bằng vải lót túi, canh dọc).
– Dùng bút bi hay bút chì vẽ 3 đường song song và cách nhau 4mm.
– Đặt vải dựng viền lên bề trái miếng vải viền túi ( đặt ngay giữa). May 3 đường song song theo 3 đường đã vẽ trên dựng viền.
– Cắt đường giữa đến cách mép 1cm thì ngừng lại.
– Đặt viền túi vào miệng túi, đương giữa trùng với đường xác định miệng túi.
– May 2 đường may kín hết 2 đường vẽ hai bên, đường may nằm bên ngoài và sát đường may dựng viền. Hai đầu đường may lại mối 2 lần. Khi may vuốt thẳng miệng túi để miệng túi không bị nhăn.
– Chú ý: hai đường viền may đều vào nnhau.
2. May mí rẽ viền.
– Đặt thân áo về 1 bên, viền túi về một bên, ủi miếng viền túi cùng với miếng dựng viền không để dính thân áo.
– May mí rẻ sát đường may viền trên dựng túi.
3. May bóp viền.
– Viền túi xe tròn đều 4mm và may lược thưa trên viền túi.
– May bóp viền phải gói gọn được đường may rẽ viền.
4. Mổ túi.
-Gấp đôi miệng túi, dùng kéo bấm ở giữa miệng túi và cách đều hai đầu túi 8mm, bấm chéo góc và cách đường may góc túi 1canh vải. Các đường bấm góc phải là đường phân giác của góc đó.
5. May chặn hai đầu túi.
– Lật viền túi áo trong, dùng tournevit nhỏ gạt túi cho vuông sát và nắn cho vào 2 góc túi vuông, may chặn trong 2 đầu tam giác nhỏ, lại mũi 4 lần. Lật thân áo về một bên, may sát đường may viền túi có lại mũi, may cạnh dưới của viền túi vào lót túi.
6. May nắp túi.
– Dùng mẫu thành phẩm nắp túi đặt vào miệng túi, lấy dấu miệng túi.
– Đặt mẫu túi thành phẩm lên vải phần ngoài, vẽ lại nắp túi chừa đường may đều 1cm.
– Vẽ lại nắp túi thành phẩm trên mex, cắt mex ngoài đường phấn vẽ.
– Dán mex vào mặt nắp trái phần ngoài.
– Đặt lót túi nằm dưới, nắp ngoài để trên, may xung quanh nắp túi theo mex và cách mex 1mm, ủi mặt phải và mặt trái, lược mo nắp túi.
7. May nắp túi vào lót.
– Đặt mẫu rập thành phẩm lên nắp túi, vẽ lại đường đầu nắp túi.
– Đặt nắp sao cho miệng viền trên trùng với đường đầu nắp túi. May đường chỉ lược cho nắp dính vào túi.
– May đáp túi vào thân lót túi còn lại, đáp túi nằm ngay vị trí miệng túi.
– Đặt lót túi thứ 2 trùng với lót túi thứ 1, ghim kim đính lại với nhau.
– May chận sát đường may viền bên trong khi may hơi uốn cong miệng túi xuống 3mm để miệng túi không hở.
– May chận trong miệng túi lần 2, đường may sát đầu túi và có lại mũi.
– May chung quanh lót túi, 2 góc túi may tròn.
– Ủi miệng túi êm, phẳng, thẳng, để nắp túi vào trong cắt khép kín miệng túi.
– Miệng túi may xong phải hội đủ các yếu tố thì đạt yêu cầu:
+ Hai viền to đều nhau.
+ Hai cạnh nắp túi sát 2 đầu túi.
+ Miệng túi khép kín.
+ Nắp túi đúng canh sợi với thân áo.
+ Miệng nắp túi êm, phẳng, thẳng.
IX. Trải dựng, vắt ve.
Trải dựng.
– Ủi lại dựng áo thật phẳng, ủi theo chiều mo, sau đó trải ra mặt bàn, mặt trái nằm dưới, mặt phải nằm trên.
– Ủi thân áo thật phẳng, tránh làm láng vải ở các vị trí túi.
– Dùng vạch chun nẹp dựng từ đuôi dựng đến eo.
– Đặt dựng nằm dưới, chủi áp xuống mặt bàn, đầu vai hướng về tay phải tay cầm kim, thân áo để trên. Đặt cho thân áo và dựng khớp nhau đường bẻ ve. Dựng thừa hơn thân ở cổ và vai.
Lược dựng đường thứ nhất.
– Tay phải cầm đầu vai dựng phần ngoài và dựng, tay trái cầm gấu phần ngoài và dựng. Canh cho thân áo và dựng thẳng canh.
– Mũi kim thứ 1 cách vai 10cm và nằm giữa tính từ đường bẻ ve đến nách áo. Lược song song với đường bẻ ve, đến chân ve lược thẳng xuống cách gấu 5cm và lại mũi. Mũi chỉ lược nối 4cm, chìm 5mm. Mũi chỉ lược đầu tiên vuốt cho thân áo và mỗi lược đều phải vuốt cho thẳng canh sợi.
Lược đường thứ 2.
– đầu đường lược thứ 2 ngang điểm bẻ ve và cách bẻ ve 2cm. Lược song song đường bẻ ve. Mũi lược đầu tiên vuốt thân áo ra phía ngoài ve và phía cổ cho thẳng. Lược từ chân cổ đến chân ve mỗi mũi lược đều vuốt thân áo ra và giữ được canh sợi ngang, canh sợi dọc của thân áo và dựng thẳng canh sợi, lược tới chân ve, vuốt chân ve và thân áo ra để chân ve thẳng. Lại mũi chỉ, sau đó lược tiếp từ chân ve đến gấu. Vuốt thân áo để giữ canh vải thẳng.
Lược đường thứ 3.
– Đầu đường lược ngay đường số 1 vòng xuống gầm nách và cách vòng nách cm. Lược vòng xuống ngang eo, ra phía nẹp, dưới khuy chân ve 1cm. Lược tiếp từ ngang eo song song và xuống cách gấu 5cm. Khi lược vuốt thân áo về phía nách cho phẳng ngực. Khi lược đến cách miệng túi 4cm thì lại mũi, sau đó cắt bớt phần dựng ngay miệng túi để luồn dựng sát vào miệng túi áo ( để mặt dựng giáp với mặt thân áo và lót túi áp nằm dưới cùng) lược tiếp đến cách gấu 5cm thì lại mũi.
Lược đường thứ 4.
– Lược theo đường bẻ ve từ đầu ve xuống chân ve, mỗi mũi lược đều vuốt thật phẳng.
– Dùng kéo sửa dựng theo thân áo, lược dựng 2 bên giống và đối nhau.
– Vai con của dựng dài hơn vai con phần ngoài 0.5cm.
Vắt ve.
– Vẽ lại đường bẻ ve trên dựng, vẽ các đường vắt ve song song đường bẻ ve và cách nhau 7mm, các đường vẽ nằm gọn trong bản vẽ và cách đường may ve 5mm. Dựng ve ngược về phía trên, áo úp bề trái xuống mặt bàn (giống như đang ở vị trí bẻ lật ve).vắt mũi đầu tiên ngay đường bẻ ve và cách chân ve 4cm, vắt đi lên hết hàng và sau đó quay xuống. Mũi chỉ vắt ngang thân áo và vách nhau 1cm. Chỉ hơi thấm ra ngoài thân áo (chỉ vắt cùng màu vải).
– Khi vắt hơi uốn cong mặt ve để tạo độ mo, vắt ghim túi dưới vào dựng khi vắt không để chỉ thấm ra ngoài. Vắt mũi zic zac cạnh dựng bên trong.
– Vắt ghim 2 đầu cơi vào dựng, mũi chỉ ngang, vắt lên xuống 2 lần.
Dóng ve.
– Cắt miếng vải dài bằng độ bẻ ve ngang 1cm đến 1.5cm (vải canh ngang,màu trắng).
– Đặt dóng lui ra khỏi đường bẻ ve 8mm về phía nách cách đầu ve (chân cổ cạnh vai) 3cm và chân ve 6cm. Lược đóng ve, đường lược nằm giữa đóng ve, hai đầu có lại mũi, lược bằng chỉ đôi cùng màu vải.
-Mũi lược dài 1cm mũi nổi, mũi chìm 1mm, chỉ hơi thấm ra ngoài thân ngoài. Khi lược cạnh dóng ve 1cm.
-Vắt mũi zic zac đọc theo dóng ve, chỉ hơi thấm ra ngoài để giữ độ cầm. Các đỉnh mũi nằm sát cạnh đóng ve và cách nhau 1cm, vắt bằng chỉ chiếc.
may-ao-veston-nam-luoc-dung-vat-ve
may-ao-veston-nam-dong-ve
may-ao-veston-nam-vat-ghim-ziczac-lot-tui-va-dung
X. Sửa dựng may nẹp.
1. Sửa dựng.
– Trải áo xuống mặt bàn, dựng áo để trên. Nếu có mẫu ve hay gót nẹp thì đặt trùng đường bẻ ve và dùng phấn vẽ lại chung quanh mẫu ve và gót nẹp theo đường may. Nếu không có thì lấy dấu đường may từ thân áo dưới dựng. Sau đó cắt sát đường phấn vẽ dựng. Cắt từ điểm xẻ ve đến hết gót nẹp. Thân áo gọt lại cạch sẽ và cách mép dựng 7mm.
Lược chun chân ve.
– Chỉ cùng màu vải, lược chun từ chân ve lên về phía đầu ve khoảng 10cm, lược cách mép dựng 5mm.
– Độ chun chân ve là 5mm.
– Mũi chỉ hơi thấm ra ngoài thân áo.
Ủi đường bẻ ve.
– Ủi chết ¾ tính từ đầu ve xuống chân ve, ¼ còn lại không ủi.
Lược nẹp vào thân.
– Nẹp đường sửa hết sơ vải, canh sợi dọc từ đầu ve xuống ¾ chân ve phải thẳng canh sợi.
– Vẽ một đường cách mép 3mm.
– Nẹp áo để dưới, thân áo để trên, hai mặt phải úp vào nhau. Lược từ đầu ve đến chân ve. Khi lược để thân áo ngay đường kề 3li của nẹp áo.
– Vuốt mặt ngoài ve thật thẳng. Lược từ chân ve đến khuy thứ hai hơi cầm 5mm ở nẹp áo.
– Lược từ khuy thứ 2 đến gót nẹp thật êm, gót nẹp được dán bai trước khi lược.
– Lược từ đầu xẻ ve ra ngoài ve khi lược hơi mo mặt ve xuống.
2. May nẹp
– May từ điểm xẻ ve có lại mũi ra đầu ve và tiếp tục đến chân ve, đường may sát dựng
– May từ chân ve đến gót nẹp đường may cách dựng 1→2mm tuỳ theo vải dày hay mỏng
• Bấm xẻ ve
– Bấm xẻ ve bên thân áo phần ngoài đến sát đường may
– Bấm nhả chân cách đường may 3mm
• Lược chun thun gót nẹp
– May một đường dọc theo đường cong gót nẹp, bằng mũi may tới, khoảng cách giữa các mũi 1mm. Đường may tới này cách đường may nẹp 5mm. May xong rút chỉ để tạo độ mo.
• Ủi ép đường may
– Ủi từ gót nẹp đến chân ve đường chỉ may lé lên phía trên 1mm ủi ép phần thừa lên thân áo.
– Từ chân ve đến xẻ ve, đường chỉ may nằm ở giữa cạnh dựng
• Vắt ziczắc đường may ve nẹp
– Vắt zic zắc phần vải thừa của đường may lên dựng. một đỉnh mũi nằm trên dựng (không thấm xuống thân) đỉnh còn lại cách đường may nẹp 2 li các đỉnh mũi cách nhau 1cm.
– Gấp đầu ve vuông, lộn đầu ve thật êm và vuông theo mẫu
– Lộn gót nẹp tròn đều, bẻ nẹp lé về phía trong 1 li từ chân ve đến gót nẹp
– Cạnh ve đến đầu ve lé ngược về thân áo
• Bấm điểm bẻ ve
– Ở vị trí xẻ ve kẻ thẳng lên đến đường bẻ ve, qua đường bẻ ve 1cm. Bấm thẳng và cách đường phấn vẽ 1mm (bấm điểm bẻ ve ở nẹp áo)
• Lược ve nẹp
– Lược từ điểm bẻ ve đến xẻ ve thật phẳng và thẳng để khi khép má ve không bị hở
– Lược từ điểm xẻ ve đến đầu ve và tiếp xuống chân ve, lướt lé về thân áo 1mm
– Lược từ chân ve đến gót nẹp, lược lé từ phía nẹp 1mm
• Ủi ve nẹp
– Thoa nước lên cạnh nẹp ve, phủ bên trên một miếng vải trắng. Ủi thật phẳng ve nẹp bên trong và bên ngoài
– Lược đường may nẹp bên trong với dựng áo. Lược trong đường may từ đầu ve nẹp đến hết gót nẹp. Khi lược vuốt nẹp áo cho thẳng và phẳng
– Vắt mũi zíc zắc phần đường may nẹp bên trong và dựng không để chỉ thấm ra ngoài. Mũi chỉ vắt cách đầu vai 5cm và gấu 5cm
– Vắt túi lót vào dựng
• Sửa lót thân áo trước
– Sườn, cổ, nách lót áo cách phần ngoài 5mm
– Vai bằng thân ngoài
– May nẹp áo 2 bên giống nhau
may-ao-veston-nam-sua-dung
may-ao-veston-nam-luoc-duong-may-nep
may-ao-veston-nam-vat-ziczac-duong-may-nep
XI. May sườn, gấu, vai
1. May sườn thân ngoài
– Trước khi may kiểm tra lại chiều rộng thân áo, sườn thân trước để dưới, thân sau để trên, mép sườn thân sau đặt ngay đường kề 1cm của thân trước. Các dấu mối ngang ngực, ngang eo, ngang hông phải trùng nhau.
– May theo đường phấn vẽ, khi may đến ngang eo dãn căng đường may để sau khi may xong không bị căng.
– Ủi rẽ sườn áo về 2 bên
– Sườn còn lại may giống như trên
• Lên gấu
– Trải thân áo ra bàn, dựa vào đường mồi để lên gấu, lược giữ gấu cho êm, sau đó vắt chữ V đỉnh cách nhau 1,5cm. Chỉ thấm ra thân áo. Hai đầu gót nẹp vắt chữ V đỉnh cách nhau 3mm.

• May sườn lót
– May giống thân ngoài. May theo đường phấn vẽ. Ủi phần vải thừa sườn về thân sau.
– Lộn mặt phải áo ra ngoài.
– Ghim vòng nách của lót vào thân ngoài. Trải thân áo xuống mặt bàn, vuốt cho vòng nách lót thân ngoài khớp nhau, ghim giữa 2 đầu sườn
– Sửa gấu lót dài hơn gấu thân ngoài 1cm, kẻ 1 đường kề cách gập gấu 2,5 cm
– Bẻ gấu lót 1cm, lược ngay đường kẻ của gấu thân ngoài. Khi lược giữa gót gấu thật êm phẳng.
– Sườn, sóng lưng của lót và thân ngoài khớp nhau.
– Vắt kín mũi giữa gấu lót và gấu thân ngoài.
– Vắt mũi chữ V lớn cách gầm nách 5cm, đỉnh mũi cách nhau 2cm. Chiều cao 2cm.
– Lược thân sau của lót và thân thân ngoài từ gầm nách lên đến vai và trở về phía gầm nách bên kia.
• May vai
– Vạch đường kề vai con thân trước 5mm
– Lược chun vai con thân sau, mũi lược cách mỏm vai 3cm và đầu vai cạnh cổ 5mm, mũi chỉ lược 2mm. Lược xong rút chun lại cho bằng vai con thân trước
– Đặt vai con thân sau theo đường kề vai con thân trước. Lược một đường theo dấu mồi và may theo đường lược
– Ủi rẽ đường may về 2 bên.
– Thấm nước đoạn chun vai sau đó ủi thu cách mỏm vai 3cm, lược sát đường may rẽ. Khi lược vuốt thẳng vai áo ra ngoài mỏm vai và hơn uốn con dựng ngực để vét ngực áo bên ngoài phẳng. Lược dính cả dựng.
– Vắt chữ V đường may vai con thân sau vào dựng. Vắt từ đầu vai cạnh cổ đến cách mỏm vai 3cm. Mũi vắt sát đường may rẽ và thấm vào dựng.
– Vai con lót may giống thân ngoài
may-ao-veston-nam-may-suonmay-ao-veston-nam-vat-gau-aomay-ao-veston-nam-ve-2-duong-ke-2,5cm  may-ao-veston-nam-ui-thu
may-ao-veston-nam-luoc-chun

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838