HƯỚNG DẪN MAY ÁO THUN TRẺ EM TAY RAGLAN

HƯỚNG DẪN MAY ÁO THUN TRẺ EM TAY RAGLAN
Bước 1: Chuẩn bị BTP.

may-ao-thun-tay-raglan-chuan-bi-btp
Bước 2: Ráp sườn thân.

may-ao-thun-tay-raglan-rap-suon-than
Bước 3: Ráp sườn tay.

may-ao-thun-tay-raglan-rap-suon-tay
Bước 4: Vắt sổ sườn thân.

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-suon-than
Bước 5: Vắt sổ sườn tay.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-suon-tay
Bước 6: Tra tay vào thân.

may-ao-thun-tay-raglan-tra-tay-vao-than
Bước 7: Vắt sổ vòng nách.

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-vong-nach
Bước 8: Vắt sổ lai tay.

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-lai-tay

cty-tkkt-toan-tran

Bước 9: Vắt sổ lai áo.

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-lai-ao
Bước 10: May nối dây viền cổ.

may-ao-thun-tay-raglan-may-noi-day-vien-co
Bước 11: May dây viền cổ vào thân.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-ao-thun-tay-raglan-may-day-vien-co-vao-than
Bước 12: Vắt sổ vòng cổ.

may-ao-thun-tay-raglan-vat-so-vong-co
Bước 13: May lai tay.

may-ao-thun-tay-raglan-may-lai-tay
Bước 14: May lai áo.

may-ao-thun-tay-raglan-may-lai-ao
Bước 15: Diễu vồng cổ 0.5cm.

may-ao-thun-tay-raglan-dieu-vong-co
Bước 16: Diễu vòng nách 0.5 cm.

may-ao-thun-tay-raglan-dieu-vong-nach
Bước 17: Ủi hoàn thành sản phẩm.

may-ao-thun-tay-raglan-ui-san-pham

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838