Hướng dẫn cách may đầm lưới có tay

Hướng dẫn qui trình may đầm lưới có taycach-may-dam-luoi-co-tay

     
BẢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY
MÃ HÀNG : DAM LUOI CO TAY DO      
Tổng số lao động 1 chuyên : 17      
TỔNG SỐ CN MAY : 15      
THƠI GIAN 1PCS : 64      
NĂNG SUAT GiỜ : 54      
Năng suất 1chuyền/ngày : 434      
STT

TÊN CÔNG ĐOẠN

THỜI GIAN THIẾT BỊ ĐƠN GIÁ ĐMLĐ ĐMSLƯỢNG GHI CHÚ
  1075 3,187
MAY DO TRUOC SAU     1K 11
1 May kep noi vai x2 35 1K 105 0.6 794 2K 0
2 May kep noi nach x2 60 1K 180 0.9 463 VS3C 2
May dinh day treo HC x2 40 1K 120 0.6 695 VS4C 1
MAY DO SAU + DO TRUOC     VS5C 2
3 May chot nhan sau vao nhan chinh x1 20 1K 60 0.3 1,390 KSMX 0
4 May gan nhan do sau x1 30 1K 90 0.5 927 KSĐB 0
5 May rap suon do truoc sau x2 45 VS4C 135 0.7 618 SEAM 0
6 May luoc dun do truoc x1 30 1K 90 0.5 927 TC 15
7 May vat so cnh tren do truoc + sau x1 40 VS3C 120 0.6 695    
MAY TRƯỚC CHÍNH        
8 May rap mieng tui suon x1 50 1K 150 0.8 556    
9 May dieu mieng tui suon x1 40 1K 120 0.6 695 TP 2
10 May chot tui suon HC x1 50 1K 150 0.8 556 ĐNUT 0
11 May quay bao tui x2 40 VS5C 120 0.6 695 ŨI 0
12 May chot vat so bao tui x2 20 1K 60 0.3 1,390 Khuy 0
MAY HOÀN CHỈNH     ĐN 0
13 May kep luoi dieu do truoc + sau x1 75 1K 225 1.2 371 Bọ 0
14 May rap suon duoi + gan nhan x2 70 VS5C 210 1.1 397 TC 2
15 May rap noi than tren duoi x1 60 1K 180 0.9 463    
16 May vat so noi than tren duoi x1 35 VS3C 105 0.6 794    
17 May noi thun EO x1 15 1K 45 0.2 1,853    
18 May dieu boc thun Eo x1 100 1K 300 1.6 278    
19 May vat so lai x1 40 VS3C 120 0.6 695    
20 May lai x1 65 1K 195 1.0 428    
960        
MAY THÔÏ PHU        
21 LD + do cat thun EO x1 15 TP 40 0.2 1,853    
22 LD lot tui x2 40 TP 107 0.6 695
23 Cat chi ao HC 40 TP 107 0.6 695
24 Do cat day treo x2 20 TP 53 0.3 1,390
115    

Call Now Button096.145.3838