Category Archives: HD MAY MẪU

KỸ THUẬT MAY ÁO MĂNG TÔ NAM

KỸ THUẬT MAY ÁO MĂNG TÔ NAM MAY THÂN ÁO – Chiết, túi mổ, thân sau, túi lót, vải dựng, lộn nẹp, may sườn, vai, lai. 1. May thân trước: – May chiết sườn – Bổ chiết sườn theo trục – May theo dấu thiết kế, đầu chiết phải thon vút (không tù đầu) –

Read More