Author Archives: toan.pham797

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG-MAY TAY VÀ TRA TAY

1. May tay lớp ngoài
– May đường bụng tay: may can rẽ 1cm. Ủi gấp lai tay theo dấu mồi và vắt nhân tự.
– May đường sống tay: may can to 1cm xong lược đoạn xẻ giả của tay. Ủi rẽ sống tay, lộn lại ủi lé về phía mang tay con 0,1cm, ủi chết nếp 3/4 sống tay và 2/3 bụng tay phía dưới.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-tay-lop-ngoaicty-tkkt-toan-tran
2. May tay lớp lót:
– May gần giống như tay lớp ngoài nhưng không có đoạn xẻ giả và không gấp gấu của tay.

Read More

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY CỔ

1. Cắt dựng và may chũi cổ trong
– May can cổ trong và dựng cổ: cổ can rẽ, dựng can kê vào mép rẽ cổ cổ trong.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-can-co-trong-va-dung-co
May chũi cổ: chân cổ chũi dọc cách nhau 0,5cm, phần bẻ lật chũi chữ V các đỉnh cách nhau 3cm. Viền bọc chân cổ sát dựng.
may-ao-veston-nam-lot-lung-may-chui-co
cty-tkkt-toan-tran
2. Lược và vắt cổ trong:
– Ủi phẳng và ủi bai chân cổ, ủi gấp cổ theo đường may đã xác định.
– Kê mép chân cổ trong vào đường vạch chân cổ đã xác định, lược và cắt cổ trong (Chú ý đường bẻ ve – cổ trùng nhau)

Read More

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_MAY THÂN ÁO P2

6. Giải dựng
thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy
– Ủi dựng vào thân áo: dùng đệm ủi chuyên dùng ủi phẳng dựng và thân áo (ủi tiêu đầu chiết và bai họng cổ thân trước).
– Lược giải dựng: chun dựng đoạn ngang eo, vuốt thẳng. Sắp dựng và thân áo cân đối (đáp dựng quay ra ngoài). Lược giải dựng theo trình tự ghi trên hình vẽ: đường thứ nhất vuốt dọc theo thân áo, các đường tiếp theo vét chiều ngang về hai phía. Lược đường thứ 3 đến miệng túi thì cắt giảm bớt dựng theo góc túi và đưa dựng vào giữa thân túi và thân áo. Sau khi giải dựng xong vắt ghim thân túi dưới vào dựng.

Read More

HƯỚNG DẪN MAY ÁO VESTON NAM LÓT LỬNG_May thân áo P1

May thân trước, chũi dựng, túi lót, thân sau, may túi, giải dựng, lộn nẹp, may sườn, vai, lai. 1. May thân trước – May chiết ngực: May theo dấu thiết kế, đầu chiết phải thon vút (không tù đầu) – May ráp đề cúp: Ủi rẽ chiết ngực, để 2 mép miệng túi bằng

Read More

Call Now Button096.145.3838